ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63

 เผยเเพร่: 2020-07-12  |   ข่าววันที่: 2020-07-12 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดราชการ 27 - 28 ก.ค. 63

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับการส่งออกสัตว์น้ำระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (ช่วงเช้า) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำจะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น. หรือสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าผ่านทาง email: aahri1991@gmail.com ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ถึง 27 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30 น. โดยสามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำได้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 561 5412

 

ช่องทางการยื่นคำร้อง

ช่วงเวลายื่นคำขอหนังสือรับรองฯ

ช่วงเวลารับหนังสือฯ

ยื่นด้วยตนเอง

27 ก.ค. 2563 09.00 - 11.00 น.

27 กรกฎาคม 2563

ภายใน 12.00 น.

ยื่นผ่านอีเมล aahri1991@gmail.com

24 ก.ค. 2563 15.00 น. ถึง

27 ก.ค. 2563 08.30 น.

 

 

 

 


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900