ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6 - 7 ก.ค. 63

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6 - 7 ก.ค. 63 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6 - 7 ก.ค. 63

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวันหยุดราชการ 6-7 ก.ค. 63

ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำขอประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. หรือสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าผ่านทาง email: aahri1991@gmail.com ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 และมารับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 561 5412

 


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900