เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ่าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ่าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยขณะนี้ เข้าสู่ช่วงพลัดเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยเฉพาะในพื้นภาคเหนือ และภาคอีสาน แต่ในบางพื้นที่ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทำให้อุณภูมิของน้ำเกิดการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำ เนื่องจากสัตว์น้ำเป็นประเภทสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเสมอ ทำให้สัตว์น้ำทั้งที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และที่เกษตรกรเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงในกระชัง หรือในบ่อดิน ปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่าย โดยในช่วงฤดูหนาวมีเชื้อโรคบางชนิดสามารถจริญเติบโต และแพร่กระจายได้ดี ร่วมกับสัตว์น้ำมีความอ่อนแอ อาจโน้มนำ
ให้เกิดการติดเชื้อและเกิดการตายอย่างฉับพลันได้ กรมประมงจึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับโรคในสัตว์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลากดหลว...  218   ตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี   192  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทส...  163  ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสั...  134  เปิดรับสมัคร อบรมเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565   132  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   126  ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ   109  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมา...  103  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการส่งเสริ...  100  กิจกรรมเนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคล ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565    96

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ