เมื่อวันที่ 12-16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 68 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 เมื่อวันที่ 12-16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 68 ลำ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-12 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 12-16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 68 ลำ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้อที่ 11 ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องนำเรือประมงเข้ามารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,756)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,841) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,810) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,518) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,494) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,262) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,018) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (941) ทำเนียบผู้บริหาร.. (928) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (920) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (894) เอกสารเผยแพร่.. (879) กิจกรรมต่าง ๆ.. (834) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (743) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (704) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (703) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (626) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (618) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (540) ประกาศ.. (536)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)