เมื่อวันที่ 6-26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจ 16 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

เมื่อวันที่ 6-26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจ 16 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-07-06 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 6-26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจ 16 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมบริหารจัดการประมงทะเลของไทย จำนวน 23 สถานีสำรวจ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามแผน พร้อมทั้งได้เก็บขยะจากทะเลที่ติดมากับการลากอวน น้ำหนัก 18.965 กิโลกรัมและคัดแยกประเภท รวมทั้งขยะที่นำลงไปกับเรือมาทิ้งบนฝั่ง ตามนโยบายการลดขยะจากทะเล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,644)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,785) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,763) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,481) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,440) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,231) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (985) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (912) ทำเนียบผู้บริหาร.. (895) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (861) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (850) เอกสารเผยแพร่.. (837) กิจกรรมต่าง ๆ.. (797) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (729) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (690) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (674) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (596) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (593) ประกาศ.. (524) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (520)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)