เมื่อวันที่ 24-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

เมื่อวันที่ 24-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-01  |   ข่าววันที่: 2019-07-01 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

         เมื่อวันที่ 24-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ ให้กับเรือประมงที่นำเรือเข้ามารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือฉบับเดิมหมดอายุ จำนวน 90 ลำ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 

      


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,636)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,785) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,762) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,479) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,437) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,231) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (984) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (910) ทำเนียบผู้บริหาร.. (890) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (855) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (847) เอกสารเผยแพร่.. (836) กิจกรรมต่าง ๆ.. (796) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (729) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (690) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (673) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (593) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (591) ประกาศ.. (523) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (519)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)