VDO สาธิต การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

VDO สาธิต การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 

เอกสารเผยแพร่

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-14  |   ข่าววันที่: 2019-06-14 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 


VDO สาธิตการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้จัดทำวีดีโอนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกในการจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ยงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ รวมไปถึงสามารถนำไปขายเพื่อประกอบอาชีพ และสามารถนำไปทำเมนูอาหารต่าง ๆ เพื่อรับประทานหรือขายเองได้ ศูนย์ฯ ได้มีการจัดจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นเกรดดี ราคาสาหร่ายพวงองุ่น กิโลกรัมละ 150 บาท


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,748)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,839) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,804) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,517) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,494) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,262) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,017) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (940) ทำเนียบผู้บริหาร.. (927) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (915) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (893) เอกสารเผยแพร่.. (877) กิจกรรมต่าง ๆ.. (834) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (743) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (703) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (702) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (625) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (618) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (540) ประกาศ.. (536)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)