เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

      เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-22  |   ข่าววันที่: 2019-05-14 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

      เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) จำนวน 93 ลำ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้อที่ 11 ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องนำเรือประมงเข้ามารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,417)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,711) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,676) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,445) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,324) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,189) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (927) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (838) ทำเนียบผู้บริหาร.. (829) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (781) เอกสารเผยแพร่.. (777) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (757) กิจกรรมต่าง ๆ.. (753) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (700) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (676) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (634) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (555) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (535) ประกาศ.. (511) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (503)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)