เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

      เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-22  |   ข่าววันที่: 2019-05-14 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

      เมื่อวันที่ 7-10 และ 13-16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชลและอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) จำนวน 93 ลำ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้อที่ 11 ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องนำเรือประมงเข้ามารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,191)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,623) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,553) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,397) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,178) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,135) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (845) ทำเนียบผู้บริหาร.. (720) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (719) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (692) กิจกรรมต่าง ๆ.. (691) เอกสารเผยแพร่.. (676) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (666) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (663) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (653) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (586) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (499) ประกาศ.. (492) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (480) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (449)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com