อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา) 

วิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-11-14  |   ข่าววันที่: 2017-11-14 |  อ่าน: 1,302 ครั้ง
 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ำ จำแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพื้นที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ำในแหล่งทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงและแหล่งทำการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดำเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (4,694)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,370) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (2,975) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,437) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,015) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,956) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,938) เอกสารเผยแพร่.. (1,898) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,831) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,613) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,542) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,535) การบริการ.. (1,455) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,302) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,281) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,197) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,025) โครงสร้างบุคลากร.. (1,013) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (950) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (944)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)