ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-06 |  อ่าน: 676 ครั้ง
 

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง มีความประสงค์จะทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐจากผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดยชุดข้อมูลที่ได้รับคัดเลือกจากการสำรวจชุดข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานภายกรมประมง ให้เป็นชุดข้อมูลเปิด มีดังนี้ 
1.ชุดข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)
2. ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ปี 2562 – 2563 จากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
3. ชุดข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง จากกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต (กคส.)

 

ช่องทางการตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

>>>>>>  https://bit.ly/2PS5uh8

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900