อบรมหลักสูตร Core Android Programming

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

อบรมหลักสูตร Core Android Programming 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-25  |   ข่าววันที่: 2017-10-20 |  อ่าน: 277 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Core Android Programming ณ ห้องประชุม7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน โดยหลักสูตรได้มีการอบรมพร้อมกับทำ workshop ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย  Andriod studio

 

  •  Hits 10 อันดับ
  • Digital literacy คืออะไร.. (5,417)  ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??.. (3,225) National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. (2,371) กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวนโยบายความปลอดภัย การตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. (1,367) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง .. (1,322) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC).. (1,026) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ.. (988) การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. (924) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. (833) ระบบฐานข้อมูลรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)และ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2).. (784)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900