เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร. 

เอกสารต่างๆ

 เผยเเพร่: 2021-04-28  |   ข่าววันที่: 2020-12-15 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.

Open Government Data

1.เอกสารแสดงช่องทางการเข้าถึงรายละเอียดการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 

2.เอกสารแสดงช่องทางการเข้าถึงรายละเอียดการใช้งานศุนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900