ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณางานจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณางานจ้างเหมาบริการ ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณางานจ้างเหมาบริการ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

โดยสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www4.fisheries.go.th/genetic-phetchaburi

หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณางานจ้างเหมาบริการ” 

และติดประกาศ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    110   ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   59  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  58   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    57  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    48  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   48  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  43  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   41  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   36   จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธ...  29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ