thailand research expro 2020 ลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ https://www.thailandresearchexpo2020.com/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   969   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  200  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  172  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  132  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    129  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  125  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  118  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหล...  114  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...  114  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ