การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-11  |   ข่าววันที่: 2018-07-10 |  อ่าน: 614 ครั้ง
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี (นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์) ได้มอบหมายให้นางวรรณเพ็ญ เกตุกล่ำ นักวิชาการประชำนาญการ พร้อมด้วยนายนิรุต แก่นเชื้อชัย และนายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้เข้าตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ (ปลานิล) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ในการนี้ทางคณะผู้ตรวจประเมินฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ นายคฑาวุธ ปานบุญ และ นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ที่ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,536)  ยินดีต้อนรับ.. (2,728) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,118) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,441) ปลาพระราชทาน.. (1,261) ติดต่อเรา.. (987) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (890) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (676) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (667) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (648) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (646) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (633) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (629) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (614) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (604) วิจัยปูม้า.. (566) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (565) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (484) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (443) สัตว์น้ำมีจำหน่าย.. (424)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐