เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖..คลิก

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร  ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางวรรณเพ็ญ  เกตุกล่ำ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายขจร  เราประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑, ๔, ๕, ๗, ๑๒, ๑๗ เพื่อให้การตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร  ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางวรรณเพ็ญ  เกตุกล่ำ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายขจร  เราประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑, ๔, ๕, ๗, ๑๒, ๑๗ เพื่อให้การตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวนผู้อ่าน 1,176  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ  การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร... จำนวนผู้อ่าน 428 การวิเคราะห์น้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวิเคราะห์น้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 365 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  จำนวนผู้อ่าน 327 ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี  จำนวนผู้อ่าน 232 “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้ “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้  จำนวนผู้อ่าน 134 ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ... จำนวนผู้อ่าน 133 เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ (ลูกพันธุ์หอยแครง) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ (ลูกพันธุ์หอยแครง) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้... จำนวนผู้อ่าน 125 เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที... จำนวนผู้อ่าน 102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  จำนวนผู้อ่าน 97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

    รายละเอียด ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐  email  genetic.phetchaburi@gmail.com  โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐  FAX ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6