เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๔ ให้เป็นผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   968   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  200  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  172  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  132  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    129  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  125  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  118  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหล...  114  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...  114  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ