"มาโคร โมเดล" บูรณาการร่วม ๒ หน่วยงาน (ศพก.เพชรบุรี+ศปจ.เพชรบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานโครงการ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม "มาโคร ๑"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


"มาโคร โมเดล" บูรณาการร่วม ๒ หน่วยงาน (ศพก.เพชรบุรี+ศปจ.เพชรบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานโครงการ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม "มาโคร ๑" "มาโคร โมเดล" บูรณาการร่วม ๒ หน่วยงาน (ศพก.เพชรบุรี+ศปจ.เพชรบุรี)
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยนางฐิดายุ จันทร์นาค เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายเกษม หอมโชติ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัตงาน นางนงนภัส อภิกรรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานร่วมกับนายสุริยัญ แสงหงษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ในการลดความหนาแน่นกุ้งกราม "มาโคร ๑" ซึ่งมีอายุการเลี้ยง ๔๐ วัน โดยนำกุ้งก้ามกรามในบ่อเดิม (ขนาด ๑ ไร่) บางส่วนย้ายลงบ่อเลี้ยงบ่อใหม่ (ขนาด ๑ ไร่) เพื่อเลี้ยงต่อประมาณ ๒ เดือนก่อนทำการคัดสำหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป ตามโครงการ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม "มาโคร ๑" ในการนี้ขอขอบคุณนายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ที่มาช่วยให้คำแนะนำ วิธีการย้าย การจัดการการเลี้ยง การปรับอาหารระหว่างการเลี้ยง ฯลฯ แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   969   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  200  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  172  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  132  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    129  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  125  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  118  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหล...  114  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...  114  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ