การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนิรุต แก่นเชื้อชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางวรรณเพ็ญ เกตุกล่ำ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ" ณ ห้องประชุมทุ่งธัญญะ ชั้น ๑ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ในการนี้ ดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวผ่านระบบ Hybrid meetings

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   989   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  200  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  194  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  132  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    130  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   126  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  125  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  118  เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเ...  102   เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยด้านพันธุกรรม สุขภาพ และอาหารสัตว์น้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ