เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 - 12.30 น.

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นางวรรณเพ็ญ  เกตุกล่ำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนกลุ่มประมงและผู้เพาะเลี้ยงอ่าวบางตะบูน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จัดเวทีดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   989   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  200  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  194  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  133  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    130  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   126  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  126  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  119  เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเ...  102   เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยด้านพันธุกรรม สุขภาพ และอาหารสัตว์น้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ