ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (เปิดรับสมัครวันที่ ๙-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ๑๒๒ หมู่ ๑ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    156   ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  89   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    84  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   82  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  80  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  74  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    71  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   69  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   69  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ