ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิรุต แก่นเชื้อชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ของนายกฤษฎา ษมาพิสุทธิ์ (กฤษฎาฟาร์ม) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  165   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  111  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    110  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  109  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  102  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหล...  100  ประกาศรายชื่อ   95  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  90  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...  89  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ