ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิรุต แก่นเชื้อชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ของนายกฤษฎา ษมาพิสุทธิ์ (กฤษฎาฟาร์ม) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    118    เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    64  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  64  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   64  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  57  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   54  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    54  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   50  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  43  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ