บอกเล่า...ข่าวกิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

บอกเล่า...ข่าวกิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 47 ครั้ง
 

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒฯาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี กรมประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๙๗๑,๙๕๐ บาท งานปรับปรุงบ่อดินเพื่อเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า มีการลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ศพก.พบ.๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท และได้รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๖๑๑,๗๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ.. (3,373)  ยินดีต้อนรับ.. (2,661) แผนที่ ศพก.เพชรบุรี.. (2,038) ศพก.เพชรบุรี ยินดีต้อนรับ.. (1,396) ปลาพระราชทาน.. (1,233) ติดต่อเรา.. (949) บอกเล่า...ข่าวหน่วยงาน.. (820) ผู้บริหาร ศพก.เพชรบุรี.. (643) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศพก.เพชรบุรี.. (638) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.. (630) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี.. (589) การตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ศูนย์ฯ สระแก้ว.. (586) ประกาศกรมประมง รับโอนข้าราชการ.. (577) บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 9/2563.. (518) วิจัยปูม้า.. (515) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10.. (510) งานตรวจรับรองฟาร์มฯ ๒๕๖๓ .. (470) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ.. (451) เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภํณฑ์.. (412) หน้าหลัก ศพก.เพชรบุรี.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐