บอกเล่า...ข่าวประจำเดือน มีนาคม 64

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


บอกเล่า...ข่าวประจำเดือน มีนาคม 64 วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.ชัญญาพัทธ์ รักษาดี น.ส.โกลัญญา พานเพชร นายนัฏฐิติ เวียงสี น.ส.เจนจิรา นวลศรี น.ส.ศดานันท์ ทรรพกาญจน์ และนายจักรกฤต มีนา ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่ง ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    202   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  135  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  122  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  108   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    104  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   102  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    90  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   87  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ