ประวัติของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

ประวัติของหน่วยงาน 

เมนูหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-14  |   ข่าววันที่: 2019-08-14 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

ที่ตั้ง :  เลขที่ 281 หมู่ที่ 4 บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220

          โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4525-2601 E-mail : fisheries_pakmoon@hotmail.com

ประวัติของหน่วยงาน

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี เดิมชื่อหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล สร้างขึ้นตามแผนงานอนุรักษ์และควบคุมทรัพยากรประมง เนื่องจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล พ.ศ. 2536 โดยกรมประมงได้ขอใช้ที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริเวณฝั่งแม่น้ำมูลเหนือเขื่อนปากมูล หมู่ที่ 4 บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 85 ไร่  สร้างเสร็จเมื่อปี 2536 และส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2538 ปี 2546 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (ตามการปฏิรูประบบราชการ ปี 2546)  และ 1 มิถุนายน 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบันนี้


 Tags


Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

 281 หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220