ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ออก ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS ที่ติดตั้งบนเรือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ออก ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS ที่ติดตั้งบนเรือประมงพาณิชย์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

ออก ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS ที่ติดตั้งบนเรือประมงพาณิชย์ เพื่อมิให้เรือประมงสุ่มเสี่ยงในการเข้าไปทำการประมงในพื้นที่ห้ามทำการประมง ???????

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -