ประชาสัมพันธ์การใช้วิทยุมดดำ เพื่อติดต่อให้การช่วยเหลือร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์การใช้วิทยุมดดำ เพื่อติดต่อให้การช่วยเหลือร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-19  |   ข่าววันที่: 2019-07-11 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ ได้ต้อนรับคณะ พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาค 1 และเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมสมาชิกวิทยุมดดำ(CB)ในการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือชาวประมงกรณีแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.. (324)  ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562.. (267) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสารด้านรับ-ส่งวิทยุ.. (238) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ .. (202) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (197) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้าออก.. (194) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง และงานบันทึกข้อมูลตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้า-ออก .. (177) ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล vms (ศฝป.7.1และ7.2).. (170) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ.. (170) ภาพกิจกรรมการอบรม.. (167) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms.. (157) การตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง.. (151) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่สื่อสาร บันทึกข้อมูล และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร .. (146) การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (140) ปม.1 สัญญาจ้างในงานประมงทะเล (ไทย) .. (119) คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet.. (113) การประชุมกับผู้ประกอบการ.. (113) Link หน่วยงานในสังกัด กบร... (98) หนังสือยินยอมให้เจ้าหน้าที่ล็อคตรึงและตีตรา vms .. (96) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง และงานบันทึกข้อมูลตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้า-ออก .. (95)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

     666 ม.6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280