ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ช่วงที่ 1

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ช่วงที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!