สถานที่ติดต่อด่านตรวจประมงระยอง

 ด่านตรวจประมงระยอง


สถานที่ติดต่อด่านตรวจประมงระยอง 

กิจกรรม


ด่านตรวจประมงระยอง ตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง เลขที่ 239/7 ถนนอารีราษฎร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่ง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ตำบลปากน้ำ จนถึงตำบลแกลง ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร โดยมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง และ      จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าบ้านเพ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 50/5 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอำเภอแกลง ตั้งแต่ ตำบลพังราด ตำบลปากน้ำกระแส ตำบลเนินฆ้อ และตำบลกร่ำ ตลอดแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการตรวจสอบเรือประมงเข้า - ออก ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565   194   ด่านตรวจประมงระยอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวั...  128    ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่...  121  กรมประมง...เปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีทำการประมงใหม่ (2565-25...  112   ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เ...  108  รายงานผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564   107  การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงระยอง   97  เครื่องมือที่ให้ใช้ทำการประมง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในช่วงปิดอ่าวไทย   93  ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยว...  70  ด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เพื่อ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000     rayongpipo@gmail.com   038-940349   038-940192    แฟนเพจ