Banner

 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

Banner 

Banner

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-25 |  อ่าน: 260 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม.. (682)  หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (588) เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท.. (448) กรมประมง.. (367) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ .. (333) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสาคร.. (330) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ.. (325) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสตูล.. (324) ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (316) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดระนอง.. (310) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดจันทบุรี.. (303) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (302) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดพังงา.. (290) กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ที่จังหวัดพังงา.. (285) ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค.. (281) กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง จัดฝึกอบรม มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ที่จังหวัดตรัง.. (276) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดชุมพร.. (274) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดตรัง.. (273) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (269) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสุราษฏร์ธานี.. (269)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

     กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900