การเเจ้งเตือนสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การเเจ้งเตือนสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 2562 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-19  |   ข่าววันที่: 2019-07-19 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

      ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปี 2562 คาดว่าปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5 - 10 และจะน้อยกว่าปีที่แล้ว ฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สำหรับช่วงครึ่งแรกของเดือน ก.ค. ปริมาณฝนจะมีน้อย ซึ่งจะก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ส่วนในเดือน ส.ค. และ ก.ย. ซึ่งจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกและหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เป็นไปด้วยความรวดเร็ด มีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ขอให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทราบถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง ให้สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไขตลอดจนมีการวางแผนการเลี้ยงเพื่อปรับลดขนาดการผลิต จับผลิตขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อหลีกเลียงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (2,432)  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (1,421) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (743) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (705) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (636) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี (ครัวเรือนละ 3,000 บาท).. (629) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ด้านประมง.. (600) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท.. (535) ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง).. (518) การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด.. (514) แจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ครัวเรือนละ 3,000).. (508) การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย.. (504) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน ปาบึก ด้านประมง.. (498) แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประสบภัยธรรมชาติ และแบบรายงานความเสียหายของเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ.. (455) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (451) การเตรียมรับสถานการณ์ ปี 2561 (ด้านประมง).. (439) การรายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561.. (399) แบบรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อม 62 ฤดูแล้ง.. (395) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ครัวเรือนละ 3,000).. (387) แจ้งการอนุมัติและโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2562.. (385)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900