การชี้แจง แนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพรของแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ที่เดินทางมาจากจังหวัดระนองและพังงา

 ด่านตรวจประมงชุมพร

การชี้แจง แนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพรของแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ที่เดินทางมาจากจังหวัดระนองและพังงา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-26  |   ข่าววันที่: 2021-02-26 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

วันที่ 26 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพรเข้าร่วมกับ ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดชุมพร  รอง ผอ.ศรชล.จ.ชพ.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปากน้ำ และ อสม. ชี้แจงให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดชุมพร ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 451/2564  ดำเนินการ ณ. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ?เรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกรกฎาคม  2564.. (171)   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564.. (148)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ และเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านขายปัจจัยการผลิตท.. (135)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ และเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านขายปัจจัยการผลิตท.. (112)  1. สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี).. (111)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564.. (111)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเรือประมง และ แนวทางแนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นๆบน.. (110)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ และเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านขายปัจจัยการผลิตท.. (109)  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนสิงหาคม  2564.. (105)  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565.. (102)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120