การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร

 ด่านตรวจประมงชุมพร


การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร..คลิก

วันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. น.อ.ชำนาญ  สอนแพง รองผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6