ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนตุลาคม 2565

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนตุลาคม 2565 ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนตุลาคม 2565 และข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565  รวมถึงรายงานประจำเดือนตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่าน ตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ