ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต        ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565   166   ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565   157  การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท...  146  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 6 กันยายน 2565   144  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 มกราคม 2566   88  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565   79  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565   73  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   62  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนตุลาคม 2565   61  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกันยายน 2565   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ