ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   150   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   138  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   138  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  134  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนมกราคม  2565   117  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   110  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 1 เมษายน 2565   107  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   102  รายงานประจำวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   87  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 12 มกราคม 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ