กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ Thai Flagged Catch Certification System (TFCC) ปรับปรุงใหม่

 ด่านตรวจประมงชุมพร


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ Thai Flagged Catch Certification System (TFCC) ปรับปรุงใหม่ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต    ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ Thai Flagged Catch Certification System (TFCC) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้งานระบบในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ