จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-22  |   ข่าววันที่: 2017-07-18 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ นายอำนาจ  ศิริเพชร หัวหน้าสถานีฯเป็นประธานในการประชุมชี้แจ้ง โดยมีผู้เข้าเข้าประชุมดังนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี , ศูนย์พันธุกรรมเพชรบุรีและนักวิชาการประมงจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชุมหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,138)  ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (986) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (964) เอกสารวิชาการ.. (955) สถานการณ์โรค .. (941) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (861) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (840) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (744) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (738) สาระนารู้ด้านประมง.. (701) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (545) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (414) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (395) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (358) แบนเนอร์สถานีฯ.. (315) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (303) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (290) ประวัติหน่วยงาน.. (256) โครงสร้างหน่วยงาน.. (246) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000