ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


ในวันที่  30 พฤษภาคม 2560   นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ของสถานี ฯ ได้เข้าร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยชุมชน กิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการสร้างประมงทะเลไทย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีนายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625