ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-06 |  อ่าน: 418 ครั้ง
 

ในวันที่  30 พฤษภาคม 2560   นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ของสถานี ฯ ได้เข้าร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยชุมชน กิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการสร้างประมงทะเลไทย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีนายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,197)  ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (992) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (974) เอกสารวิชาการ.. (962) สถานการณ์โรค .. (948) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (868) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (851) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (749) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (745) สาระนารู้ด้านประมง.. (709) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (550) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (418) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (398) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (360) แบนเนอร์สถานีฯ.. (320) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (306) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (293) ประวัติหน่วยงาน.. (259) โครงสร้างหน่วยงาน.. (248) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (225)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000