ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |   ข่าววันที่: 2021-09-10 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

  • เมื่อวันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวนนทวรรณ มากแก้ว นักวิชาการประมง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ กับคณะผู้ตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เพื่อตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ มกอช. พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ดังนี้- ร้านต่ออายุ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) ร้านโอฬารอาหารทะเล ต.แม่กลอง 2) ร้านบัวส้มตำ ต.ลาดใหญ่และ 3) ร้านหมูย่างปากวน 2 ต.ลาดใหญ่-ร้านสมัครใหม่ 1 ร้าน ได้แก่ 1) ร้านเต็มสูตร ปตท.ลาดใหญ่1 คณะผู้ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ได้แก่ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ คณะทำงานได้มอบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น.

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000