ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |   ข่าววันที่: 2021-09-07 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

  • เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ กับคณะผู้ตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เพื่อตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ มกอช. พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ดังนี้- ร้านต่ออายุ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1) ร้านไสวอาหารทะเล 2) ร้านคุณเป๋าดอนหอยหลอด และ 3) ร้านครัวผู้ใหญ่จอย คลองโคน - ร้านสมัครใหม่ 1 ร้าน ได้แก่ ร้านลุงเก้ง ซีฟู้ด คลองโคน คณะผู้ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ได้แก่ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ คณะทำงานได้มอบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น.

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000