COVID-19 แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเรือประมง และท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

COVID-19 แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเรือประมง และท่าเทียบเรือประมง 

COVID-19

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2020-12-25 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกรทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งในปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดใหม่เพิ่มมากขี้นในหลายจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการประมง เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงตั้งแต่บนเรือประมงจนถึงท่าเทียบเรือประมง มีหน้าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำจากเรือประมง จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมการประมง ชาวประมง และกิจการท่าเทียบเรือประมงหรือแพปลาในพื้นที่ ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ทรงพระเจริญ.. (1,087)  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง.. (371) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (369) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (345) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (326) banner.. (316) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (รายใหม่).. (315) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (312) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (304) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร.. (303) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (280) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (272) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล.. (267) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร.. (266) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (258) รัชกาลที่ 10.. (252) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ปีงบประมาณ 2562.. (229) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.. (228) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจันทบุรี.. (228) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ชาวประมงผู้ร่วม .. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี