ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-01  |   ข่าววันที่: 2020-11-25 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการจดทะเบียนเรือประมงขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส ที่ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นำเรือประมงมาให้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของเรือมารับใบอนุญาตใช้เรือและเล่มทะเบียนเรือไทย เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการนำเรือไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตามวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ทรงพระเจริญ.. (1,087)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (418) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง.. (415) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 เป็นการปรับปรุงรายชื่่อสัตว์น้ำบางชนิดที่ห้าม.. (412) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (400) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (366) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (354) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (รายใหม่).. (353) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (349) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี