ตรวจประเมินการจักทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา

 ด่านตรวจประมงกระบี่

ตรวจประเมินการจักทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-29  |   ข่าววันที่: 2021-05-28 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2564  นางณัฐธยาน์  คงขึม  นักวิชาการประมงปฏิบัติ ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง  ตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564  ข้อ 1.5 จำนวน 8 ท่า  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารท่าเทียบเรือ การจัดทำแบบสรุปรายวัน (DP) การจัดทำบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ โดยตรวจสอบตามแนวทางการตรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบ Thai Flag Catch Certificate ผลการตรวจสอบทุกท่าเทียบเรือจัดทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามประกาศฯกำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบในแบบตรวจประเมินท่าเทียบเรือและในระบบรายงานผลการตรวจท่าเทียบเรือ

 Tags

  •  บทความ
  • แนะนำหน่วยงาน ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะจัดทำ ตรายาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าจำนวน 2 งาน และงานทางด้านการสื่อสาร จำนวน 2 งาน ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และงานทางด้านการสื่อสาร VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จนท.สนธิฯตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ไม่พบการกระทำความผิด (มีคลิป).
  •  Hits 10 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระ.. (1,257)  รับโอนข้าราชการ รวม 20 อัตรา.. (923) น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ส่งมอบงานให้แก่ น.อ. อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. (905) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกและการเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกรณีมีคดีเกิดขึ้.. (762) แนะนำการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification system (TFCC).. (735) "พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562".. (694) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คณะชุดสหวิชาชีพของ ศปมผ.นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน หัวหน้าชุด และผอ.ศจร.เขต 3 ภูเก็ต มาให้การอบรมการตรวจเรือเชิงคุณภาพตามคู่.. (628) ทรงพระเจริญ .. (626) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์.. (610) infographic 10 จุดใกล้ตัว ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการจัดการ.. (595)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่