ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2017-12-28  |   ข่าววันที่: 2017-12-28 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (2,205)  ประวัติความเป็นมา.. (1,433) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,423) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,292) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (943) การติดต่อ.. (922) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (886) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (808) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (766) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (720) มาตรา 78.. (674) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (601) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (557) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (544) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (490) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (466) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (454) คชก.ระยะที่ 2.. (454) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (449) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000