ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสั...  152   เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2565    147  รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   130  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   128  รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   83  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   83  ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราด...  82  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2565   72  สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากะรังจุดฟ้า   70  รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ