ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

 กองประมงต่างประเทศ

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |   ข่าววันที่: 2020-08-11 |  อ่าน: 224 ครั้ง
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้แก่ Mr. Nao Muramatsu ตำแหน่ง เลขานุการเอก และ Mr. Shotaro Sano ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) ร่วมด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการประมง อาทิ การประเมินการกินอาหารของปลา การวัดขนาดปลา และการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทยต่อไปในอนาคต

On 11 August 2020, Mr. Nao Muramatsu, First Secretary for Agriculture, Forestry and Fisheries and Mr. Shotaro Sano, Commercial Attaché from the Embassy of Japan in Thailand paid the courtesy call on Mr. Vicharn Ingsrisawang, Deputy Director-General of the Department of Fisheries, joined by representatives from the Fisheries Foreign Affairs Division, the Coastal Aquaculture Research and Development Division, the Fisheries Commodity Standard System and Traceability Division to discuss the collaboration in fisheries and the use of AI and automation which will be beneficial to the Thai agro-industrial and food business.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,448)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,748) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,726) >> ประวัติองค์กร.. (2,679) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,015) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,447) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,250) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,219) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,194) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,103) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,058) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (858) สหภาพยุโรป (EU).. (811) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (787) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (771) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (749) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (733) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (690) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (684) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (664)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900