ขอเชิญร่วมให้สัมภาษณ์การประเมินโครงการ SEAFDEC – Sweden Project

 กองประมงต่างประเทศ

ขอเชิญร่วมให้สัมภาษณ์การประเมินโครงการ SEAFDEC – Sweden Project 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-26  |   ข่าววันที่: 2019-08-26 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

ด้วยกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/SEC) เพื่อแจ้งว่ากิจกรรม/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก SEAFDEC – Sweden Project กำลังจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ SEAFDEC – Sweden Project นำโดย Mr. Ake Nilsson และคณะฯ รวม 5 ราย จะทำการประเมินโครงการที่ดำเนินการโดย SEAFDEC ผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมประมงผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Gulf of Thailand sub – region, Andaman Sea sub – region, Transboundary fisheries resources species, Combat IUU Fishing, Gender integration, Small – Scale Fisheries, RFPN, Bilateral cooperation โดย SEAFDEC ขอให้ กปต. อนุเคราะห์สถานที่เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ทีมประเมินโครงการฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมประมงผู้เคยเข้าร่วมในการประชุม กิจกรรม และ/หรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก SEAFDEC – Sweden Project เข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,059)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (1,875) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (1,768) >> ประวัติองค์กร.. (1,727) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,281) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (734) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (589) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (501) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (483) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (471) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (463) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (461) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (449) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (448) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (418) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (415) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (410) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (383) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (369) การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ .. (362)

    Copyright © 2016-2019 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900