การบรรยายหัวข้อ “Harvest Strategies”

 กองประมงต่างประเทศ

การบรรยายหัวข้อ “Harvest Strategies” 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-19  |   ข่าววันที่: 2019-08-19 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรมประมงจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “Harvest Strategies” เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี Ms. Shana Miller, Program Manager, Global Tuna Conservation at the Ocean Foundation ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้แทนกรมประมง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้แทนจากสถาบันการศึกษา สนใจเข้ารับฟังการบรรยายมากกว่า 60 คน
การบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นข้อดีของ Harvest Strategies ที่ช่วยให้การบริหารจัดการทางการประมงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการดำเนินการตามวิธีดั้งเดิมจะต้องพึ่งพาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การประเมินสภาวะทรัพยากรประมงซึ่งจะต้องดำเนินการเป็นอย่างแรก จึงจะสามารถกำหนดมาตรการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโควตาทำการประมงหรือการกำหนดช่วงเวลาปิดพื้นที่ทำการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์น้ำเป้าหมายจะถูกใช้ไปอย่างยั่งยืน แต่วิธีการดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์น้ำและข้อมูลด้านประมงไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังมีปัญหาในการคำนวณจำนวนประชากรสัตว์น้ำ ดังนั้น การประเมินสภาวะทรัพยากรประมงจึงไม่เที่ยงตรง Harvest Strategies หรือ Management Procedures เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการทางการประมง ซึ่งเมื่อผนวกรวมกับการเฝ้าระวังและการใช้จุดอ้างอิงในการจัดการทรัพยากรประมง Harvest Strategies จะช่วยประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดให้สมบูรณ์ และทำให้การตัดสินใจหาวิธีการในการจัดการบริหารสัตว์น้ำและการประมงเป็นไปอย่างเหมาะสม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,058)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (1,875) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (1,767) >> ประวัติองค์กร.. (1,727) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,280) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (734) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (589) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (501) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (483) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (471) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (463) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (461) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (449) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (447) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (418) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (415) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (410) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (383) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (369) การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ .. (362)

    Copyright © 2016-2019 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900