การประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมงระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ 2

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมงระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-08  |   ข่าววันที่: 2019-07-11 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการประชุมฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการดำเนินความร่วมมือด้านประมงร่วมกันในด้านต่าง  ๆ เช่น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานการควบคุมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรการควบคุมการน้ำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง การศึกษาวิจัยร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. การสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลานิลให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. การศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองร่วมกัน เช่น กุ้งก้ามกราม(Macrobrachium yui) พันธุ์กุ้งและปูน้ำจืด 

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนกรมประมง แห่งราชอาณาจัรไทย ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาและสัตว์ป่าในวันปล่อยปลาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มอบลูกพันธุ์ปลาและกุ้งให้แก่กรมปศุสัตว์และประมง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปปล่อยลงสู่บ่ออนุบาลเพื่อรอการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,059)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (1,875) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (1,768) >> ประวัติองค์กร.. (1,727) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,280) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (734) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (589) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (501) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (483) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (471) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (463) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (461) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (449) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (448) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (418) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (415) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (410) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (383) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (369) การประชุมคณะทำงานร่วมกลุ่มย่อยด้านประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ .. (362)

    Copyright © 2016-2019 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900